Rok akademicki 2015/2016 uważam za otwarty!

"Rok akademicki 2015/2016 uważam za otwarty!"

Data 5 października 2015 roku na długo zapadnie w pamięć studentom, pracownikom oraz gościom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Za nami inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Dziś, oficjalnie Rektor - senior KPSW - prof. dr hab. Henryk Gradkowski przekazał insygnia władzy prof. dr hab. Marianowi Urselowi- obecnemu Rektorowi KPSW. Gospodarz w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślał ważkość pracy z młodymi ludźmi, a także istotę rozwoju Uczelni, wymieniając kilka planowanych działań w kierunku jej unowocześnienia. Następnie wręczył odznaczenia oraz uhonorował medalami osoby wyróżnione i szczególnie zasłużone Uczelni. Immatrykulację studentów poprowadził Prorektor KPSW – dr inż. Tadeusz Lewandowski. Po wypowiedzeniu słów Przysięgi KPSW, symbolicznym naznaczeniu buławą przez Rektora oraz otrzymaniu „teczki studenta”, młodzi ludzie stali się oficjalnie Studentami.

Żacy, w tym roku, nie otrzymali tradycyjnych indeksów, które zastąpił elektroniczny dostęp do Wirtualnego Dziekanatu. Przewodniczący Samorządu Studenckiego - Kornel Musiał powitał pierwszorocznych a także zaznajomionych już z Uczelnią studentów. Inaugurację uświetniły przemowy zgromadzonych gości oraz wykład inauguracyjny prof. dr hab. Henryka Gradkowskiego pt.: „ Mickiewicz i Norwid”.

Wszystkim studentom życzymy przyjemnego studiowania w murach KPSW w Jeleniej Górze! Vivat academia, vivant professores!

DSC_0157
DSC_0161
DSC_0168
DSC_0190
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0207
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0214
DSC_0220
DSC_0230
DSC_0237
DSC_0242
DSC_0244
DSC_0246
DSC_0249
DSC_0251
DSC_0253
DSC_0259
DSC_0265
DSC_0267
DSC_0272
DSC_0278
DSC_0283
DSC_0298
DSC_0313
DSC_0315
DSC_0325