Rok Akademicki 2018/2019 oficjalnie rozpoczęty

Rok Akademicki 2018/2019 oficjalnie rozpoczęty

Quod Felix, Faustum Fortunatumque Sit
"Niech ten rok będzie ku dobru, szczęściu i pomyślności"

Tymi słowami Jego Magnificencja Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prof. dr hab. Marian Ursel oficjalnie rozpoczął Rok Akademicki 2018 - 2019. Serdecznie dziękujemy Wszystkim  za obecność na Jubileuszowej Inauguracji.
Rektor witając wszystkich zgromadzonych Gości w Auli Rektoratu, podkreślał ważkość uroczystości a składając sprawozdanie z działalności KPSW w roku akademickim 2017-2018, wymienił najważniejsze osiągnięcia Uczelni powstałe dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników w tym kadry zarządzającej.
Szczególnie podkreślił zasługi swoich wielkich poprzedników, Rektorów Seniorów, prof. dr. hab. inż.  Tomasza Winnickiego i prof. dr. hab. Henryka Gradkowskiego, którzy znacząco przyczynili się do powstania 20 lat temu Uczelni i jej rozwoju.

W Swoim wystąpieniu JM Rektor zwrócił również uwagę, iż mijający rok akademicki cechował się przede wszystkim ogromną ilością pozyskanych środków finansowych (12,8 mln zł), na rozwój bazy dydaktycznej i programy wspierające działalność Uczelni.

Rektor przypomniał również zasługi "Zasłużonych dla KPSW", do których grona podczas Inauguracji dołączyli Pani Kanclerz mgr Grażyna Malczuk i Pan Prezes Zarządu CPU ZETO Sp. z o. o.  mgr inż. Aleksander Sławomir Lachowicz. Pełna lista dotychczasowych Zasłużonych dla KPSW znajduje się pod linkiem >>>

Sukcesy Uczelni nie byłyby możliwe bez wsparcia jakie dawało i daje jej otoczenie - tymi słowami
JM Rektor podziękował przedstawicielom placówek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorcom i władzom rządowym i samorządowym wszystkich szczebli za współpracę oraz okazaną życzliwość.

JM Rektor docenił również wkład wieloletnich pracowników Uczelni, którzy odebrali z jego rąk gratulacje. Wyróżnieni pracownicy to:

Pan dr Leszek Albański - Wykładowca KPSW
Pan mgr Antoni Bartusiak - Wykładowca KPSW
Pani dr Irena Bartusiak - Wykładowca KPSW
Pani inż. Iwona Czerny - Wicekanclerz KPSW
Pan dr Wiktor Dżygóra - Wykładowca KPSW
Pan dr inż. Zbigniew Fjałkowski - Wykładowca KPSW
Pani inż. Dorota Gajda - Pracownik administracji KPSW
Pan prof. dr hab. Henryk Gradkowski - Rektor Senior KPSW
Pani mgr Grażyna Malczuk - Kanclerz KPSW
Pani Iwona Sokalska - Pracownik administracji KPSW
Pani dr Urszula Supińska - Wykładowca KPSW
Pani mgr Alina Zagórska - Pracownik administracji KPSW
Pan dr Józef Zaprucki - Wykładowca KPSW
Pan prof. dr hab. Tomasz Winnicki - Rektor Senior KPSW

Podczas Inauguracji zostały docenione również tegoroczne absolwentki KPSW, Pani Magdalena Talarczyk i Katarzyna Moskal-Kozak, które z rąk Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urządzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego -  Jerzego Więcławskiego, odebrały wyróżnienia "Dyplom Roku" i nagrody w wysokości 2 500 zł.

W imieniu Społeczności Studenckiej wystapiła Pani Dagmara Pałasz z 3 roku Dietetyki, a spośród Gości, którzy zaszczycili Inaugurację swoją obecnością, głos zabrali Pani Wiceminister Marzena Machałek - Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Posłanka na Sejm RP, oraz Pan Senator Krzysztof Mróz, który odczytał list Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina. Pan Senator wręczył również Władzom Uczelni symboliczny czek o wartości blisko 17,5 mln zł z dotacją dla KPSW.

Podczas Inauguracji miała miejsce premiera filmu powstałego z okazji 20-lecia KPSW, który z chęcią przypominamy poniżej.

Uroczystość uświetnił występ chóru AKOLADA, który wykonywał m. in. pieśni "Gaude Mater Polonia", czy "Gaudeamus". Zwieńczeniem tej podniosłej chwili był wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Sławoimra Kozieła pt.: Asymetria, jako miara jakości biologicznej.

Wszyscy uczestnicy Inauguracji zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i Jubileuszowy tort uświetniający 20 -lecie istnienia Uczelni.


W imieniu Władz Uczelni oraz całej społeczności akademickiej pragniemy złożyć Państwu życzenia pomyślności w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
Studentom życzymy by czas spędzony w murach Uczelni pozostał w ich pamięci jako jeden z najpiękniejszych i najbardziej twórczych okresów w życiu.

A wszystkich czytelników zapraszamy do obejrzenia fotogalerii autorstwa studentki 3 roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Pani Barbary Wyleżoł, oraz krótkiej videorelacji.

O Inauguracji można także przeczytać lub obejrzeć film w lokalnych mediach:

jelonka.com >>>

nj24.pl >>>

tv dami >>>

Muzyczne Radio >>>

Muzyczne Radio o dotacji >>>

red. Natalia Niemotko, Rafał Tomasik

IMG_0295
IMG_0301
IMG_0306
IMG_0307
IMG_0315
IMG_0317
IMG_0318
IMG_0319
IMG_0320
IMG_0321
IMG_0323
IMG_0328
IMG_0330
IMG_0336
IMG_0339
IMG_0341
IMG_0343
IMG_0347
IMG_0351
IMG_0355
IMG_0357
IMG_0370
IMG_0375
IMG_0379
IMG_0381
IMG_0382
IMG_0386
IMG_0390
IMG_0394
IMG_0395
IMG_0398
IMG_0399
IMG_0414
IMG_0416
IMG_0418
IMG_0419
IMG_0422
IMG_0427
IMG_0431
IMG_0432
IMG_0436
IMG_0444
IMG_0450
IMG_0454
IMG_0455
IMG_0466
IMG_0473
IMG_0477
instagram
instagram
instagram