Rola Schaffgotschów dla historii Jeleniej Góry - Wszechnica KPSW zaprosiła na kolejny, ciekawy wykład

Rola Schaffgotschów dla historii Jeleniej Góry - Wszechnica KPSW zaprosiła na kolejny, ciekawy wykład

5 czerwca 2017 roku w sali seminaryjnej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego odbył się wykład pt. "Rola Schaffgotschów dla historii Jeleniej Góry". Prelegent mgr Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, przedstawił dzieje rodu Schaffgotschów na Dolnym Śląsku – od protoplasty rodu Gotscha II do zmarłego w 1947 roku Fryderyka Schaffgotscha. Ród ten miał ogromny wpływ na rozwój naszego regionu zasiedlając mało zaludnione tereny kotliny osadnikami z Niemiec - ludźmi wykształconymi, górnikami, rzemieślnikami, mnichami. Poprzez małżeństwo z piastowską księżniczką, Barbarą Agnieszką, Schaffgotschowie stali się krewnymi wielu dynastii europejskich i spadkobiercami piastowskiej spuścizny. Historia zamków, pałaców, biblioteki i archiwum rodowego, a także losów najbardziej znanych postaci rodziny Schaffgotschów,  to tylko niektóre z tematów poruszone na tym bardzo interesującym wykładzie.