Rozpalamy zimową iskierkę

Rozpalamy zimową iskierkę

Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego...

10 stycznia 2018 r., od godziny 9.30 w Auli Rektoratu KPSW, dzięki fantazji przeniesiemy się w świat muzyki, tańca, zabawy. Mnóstwo dobrej zabawy w ramach realizacji projektu edukacyjnego w zakresie przedmiotów Dziecko i sztuka oraz Metodyka edukacji muzycznej w klasach I-III pod kierunkiem dr. hab. prof. KPSW Macieja Kołodziejskiego.

Do wspólnej zabawy zaproszone zostały dzieci z jeleniogórskich szkół i przedszkoli, które w magicznej zimowej scenerii przeniosą się w świat muzyki i tańca.

Celem spotkania jest praktyczne zastosowanie zdobytej na zajęciach wiedzy nt edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zacieśnienie współpracy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ze środowiskiem lokalnym.