Rozszerzona Karta Uczelni Erasmus

Rozszerzona Karta Uczelni Erasmus

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmus na lata 2014-2020.

Uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników, a także koordynować kursy intensywne Erasmusa (Intensive Programmes) lub brać w nich udział jako partnerzy. Jednostki uczelniane zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako obcego mogą prowadzić kursy językowe dla zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach Erasmusa do Polski (kursy EILC). Ponadto uczelnie mogą koordynować projekty wielostronne programu Erasmus, administrowane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w imieniu Komisji Europejskiej, lub uczestniczyć w nich jako partnerzy.

Istnieją dwa rodzaje Karty Uczelni Erasmusa: standardowa i rozszerzona (extended). Karta rozszerzona pozwala instytucji ubiegać się o dofinansowanie wszystkich typów wyjazdów studentów i pracowników, w tym wyjazdów studentów na praktyki. Karta standardowa nie daje możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów na praktyki.