Rugby w szkole

Rugby w szkole

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów wychowania fizycznego na konferencję „Rugby w szkole”, której organizatorem jest Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej  oraz Dolnośląski Związek Rugby.

Konferencja odbędzie się  16 grudnia 2016 w Hali sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Uczestnictwo zostanie potwierdzone certyfikatem.

Prowadzący – Jakub Lisiewski – Prezes Dolnośląskiego Związku Rugby, trener Rugby

 

Program konferencji

09.00 – 09.50 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Powitanie uczestników przez władze Wydziału

10.10 – 11.00 – Charakterystyka i specyfika gry w Rugby, formy i fazy gry, przejście z Rugby TAG do

TOUCH i  gry kontaktowej

11.00 – 11.10 – Przerwa kawowa

11.10 – 13.00 – Metodyka nauczania i doskonalenie podstaw elementów technicznych, operowanie

piłką,  podanie i chwyt piłki, kontynuacja gry i unikanie kontaktu, gra na kontakcie

13.00 – 13.10 – Przerwa kawowa

13.10 – 15.00 – Gra obronna i  szarża, elementy gry nogą, umiejętność sędziowania zawodów

sportowych przez Trenera, gry  i zabawy w rugby, poszukiwanie ,,wolnych przestrzeni”

w grze w rugby, rozwiązywanie sytuacji 1 na 1

 

Zgłoszenia drogą mailową przyjmuje dr Tomasz Jonak – tomasz.jonak@kpswjg.pl  

 

Uczestnicy Konferencji, którzy chcieliby otrzymać tytuł Instruktora Rugby proszeni są o wpłatę 50zł na konto Polskiego Związku Rugby - PKO BP VIII o/Warszawa
Nr: 06 1020 1156 0000 7002 0058 4045  do dnia 12.12.2016 (po weryfikacji wpłat, legitymacje instruktorskie zostaną rozdane po zakończeniu Konferencji- Rugby w Szkole).