RUSZA KOLEJNA EDYCJA KURSU: WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Uwaga, kandydaci na kurs: Wychowawca kolonijny

Wydział Humanistyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w VIII edycji kursu: Wychowawca kolonijny. Zajęcia trwają 36 godz. lekcyjnych, a odbywać się będą w terminie 10-11 i 24-25 marca br. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia (ukończony 18. rok życia), niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim. Szkolenie organizujemy nie tylko dla studentów KPSW, ale też dla osób z zewnątrz.

  Wszystkich, którzy są zainteresowani uczestnictwem w kursie, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt z jego kierowniczką – mgr Ewą Kiraga-Wójcik – tel. 604 230 334 (w g. 18:00-19:00, w dni powszednie). Dane potrzebne do zapisu - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy - można też przesłać na adres evilon@interia.eu. W dniu rozpoczęcia kursu, tzn. 10 marca br., o godz. 9:00 ( sala nr 4, bud. nr 3), prosimy o dostarczenie:

a) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

c)potwierdzenia wpłaty 80 zł /słownie: osiemdziesięciu zł/ na konto uczelni. Nr konta: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976. Tytuł wpłaty: „Opłata za kurs kolonijny”. Kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości 20 kandydatów.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wychowawca kolonijny” daje możliwość pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie zimowisk, obozów i kolonii.

Kierownik kursu:
mgr Ewa Kiraga-Wójcik