Rusza rekrutacja na studia - inżynieria bezpieczeństwa

Rusza rekrutacja na studia - inżynieria bezpieczeństwa

PODSTAWOWE INFORMACJE O KIERUNKU „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA”

1. Inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie o profilu praktycznym)  prowadzona jest na dwóch specjalnościach:

  • menedżer bezpieczeństwa,
  • pracownik służb bhp.

2. Profil praktyczny kształcenia oznacza, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne.

3. Nauka rozpoczyna się 24 marca 2014r.

4. Rekrutacja: od 14.02.2014 do 21.03.2014. Szczegóły na stronie internetowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

e-mail: dziekanatwpt@kpswjg.pl, telefon: 075 645 33 32

5. Dogodne dla przyszłych studentów formy kształcenia:

  • stacjonarne dzienne,
  •   
  •   stacjonarne, prowadzone w tygodniu, w godzinach popołudniowych (także dla osób 26+) 
  •  

6. Obie formy kształcenia BEZPŁATNE. 

 

7. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów:

  • podstawowych i ogólnotechnicznych,
  • technicznych z zakresu informatyki i projektowania inżynierskiego,
  • technicznych z zakresu bezpieczeństwa,
  • zarządzania,
  • specjalistycznych, w tym bhp.

8. Nauka trwa siedem semestrów. Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego INŻYNIERA.

9. Wszyscy absolwenci zdobywają uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.