RUSZA VII EDYCJA KURSU: WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Uwaga, kandydaci na kurs: wychowawca kolonijny

Wydział Humanistyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w VII edycji kursu: wychowawca kolonijny. Zajęcia trwają 36 godz. lekcyjnych, a odbywać się będą w terminie 26-27 listopada i 10-11 grudnia br. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia (ukończony 18. rok życia), niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim. Szkolenie organizujemy nie tylko dla studentów KPSW, ale też dla osób z zewnątrz.

Wszystkich, którzy są zainteresowani uczestnictwem w kursie, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt z jego kierowniczką – mgr Ewą Kiragą-Wójcik – tel. 604 230 334 (w g. 18:00-19:00, w dni powszednie).

W dniu rozpoczęcia kursu, tzn. 26 listopada br., o godz. 9:00 (sala nr 4, bud. nr 3), prosimy o dostarczenie:

  a) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  b) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

  c) potwierdzenia wpłaty 80 zł /słownie: osiemdziesięciu zł/ na konto uczelni. Nr konta: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976. Tytuł wpłaty: „Opłata za kurs kolonijny”.

 

Kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości 20 kandydatów.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu: wychowawca kolonijny daje możliwość pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie zimowisk, obozów i kolonii.

Kierownik kursu
mgr Ewa Kiraga-Wójcik