Rusza XII edycja kursu Wychowawca kolonijny

Rusza XII edycja kursu Wychowawca kolonijny

Uwaga,
kandydaci na kurs wychowawca kolonijny

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w XII edycji kursu wychowawca kolonijny.

Zajęcia trwają 36 godzin dydaktycznych i przygotowują do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uczestnikiem kursu może  być osoba pełnoletnia, niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim.

Szkolenie organizujemy nie tylko dla studentów KPSW, ale też dla osób z zewnątrz.

Wszystkich, którzy są  zainteresowani uczestnictwem w kursie, prosimy  o przygotowanie podania z danymi:

Imię/imiona/, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Podanie prosimy o przekazanie na adres mailowy blachno78@gmail.com  do dnia 29.05.2015 r. w celu sporządzenia umowy.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zgłoszenia minimum 20 osób.

Opłata za kurs wynosi: 100 zł dla studentów/120 zł dla osób z zewnątrz.

Wszelkie pozostałe formalności zostaną uzupełnione na pierwszym spotkaniu, o którym słuchacze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Planowane zakończenie kursu: do dnia 21.06.2015 r.

 

                                                                                        Kierownik kursu
mgr Izabella  Błachno