Seminarium badawcze Uzdrowiska dolnośląskie – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Seminarium badawcze "Uzdrowiska dolnośląskie – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość"

31 marca, o godzinie 11, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej odbędzie się seminarium badawcze pt. Uzdrowiska dolnośląskie – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego i Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – Marian Ursel i Aleksander Woźny zaprezentują projekt badawczy pt. „Uzdrowiska dolnośląskie – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Projekt ma charakter nowatorski, inicjuje i wytycza perspektywy badań interdyscyplinarnych, multikulturowych i transgranicznych dotyczących szeroko rozumianej tematyki i problematyki uzdrowisk dolnośląskich, widzianych z perspektywy m.in. antropologii kulturowej, medycyny, nauk przyrodniczych, ekonomicznych czy medioznawstwa.

Produktem finalnym seminarium będzie m.in.: seria 16 przewodników oraz multimedialny almanach uzdrowisk dolnośląskich opracowany w kilku wersjach językowych (polskiej, niemieckiej, angielskiej) oprowadzający wirtualnie po najbardziej atrakcyjnych ścieżkach kulturowo-turystycznych związanych z historią, ale i współczesnością oraz przyszłością uzdrowisk. Wraz z przewodnikami zapewni on przebywającym na Dolnym Śląsku kuracjuszom i turystom standardy od lat obowiązujące w Europie i na świecie.

2 strona
1 strona
2 strona 2 strona» [ 1,915.97 kB ]
1 strona 1 strona» [ 2,082.23 kB ]