Sesja bez stresu

Sesja bez stresu

Studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej uczestniczyli 15 marca w XXV sesji jeleniogórskiej Rady Miejskiej.

We wtorek 15 marca Leszek  Wrotniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej -  powitał studentów administracji oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy przybyli na sesję. Studenci chcą poznać zasady funkcjonowania samorządu, jak również poznać aktualne problemy miasta, w którym mieści się uczelnia.

Przedmiotem obrad wtorkowej sesji były między innymi opłaty za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, wskazanie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacji miejskiej,  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów, a także przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry.

Obecność naszych studentów podczas sesji rozpoczyna współpracę między Biurem Rady Miejskiej a Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą. Przygotowywane jest porozumienie określające zasady współpracy. 

Relacja wideo

0001
0002
0003
0004
0005
0006