Spotkanie interesariuszy w ramach kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.

Spotkanie interesariuszy w ramach kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.

25 listopada 2013 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie interesariuszy, w ramach kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna. Powołano zespół konsultacyjny,składający się z przedstawicieli pracodawców i pracowników dydaktycznych Uczelni, który omawiać będzie treści programowe uwzględniające potrzeby rynku pracy. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.