Spotkanie pracowników - Godziny Rektorskie

Spotkanie pracowników - Godziny Rektorskie

W celu umożliwienia Społeczności Akademickiej KPSW uczestnictwa w spotkaniu pracowników KPSW, J.M. Rektor wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 12 stycznia 2018 roku od godziny 12:00 do godziny 14:00.

Treść zarządzenia Rektora z dnia 2 października 2017 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich tutaj.