Spotkanie z HSZG

Spotkanie z HSZG

W dniu 27.04.2016 odbyło się spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję gościć przedstawicieli Szkoły Wyższej w Zittau-Goerlitz (HSZG): dr Falka Maiwalda, dyrektora uczelnianego Centrum Informacji i Komunikacji, Ralfa Schwarzbacha, dyrektora biblioteki oraz panią Cornelię Mueller, specjalistę ds. projektów. Przyjezdnych powitał Prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr inż. Tadeusz Lewandowski. Ponadto stronę polską reprezentowali: dr Alina Kulczyk-Dynowska, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich KPSW, dr Józef Zaprucki, pracownik naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW, Kazimierz Stąpór, dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej KPSW, Kamila Biniek, specjalista ds. współpracy z zagranicą oraz pani Ewa Rzempała, studentka filologii germańskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od ustalenia warunków realizacji praktyki studentki w ramach Programu Erasmus + w Bibliotece Szkoły Wyższej w Zittau Goerlitz w okresie letnim. Następnie zajęto się zbadaniem możliwości przygotowania i realizacji wspólnego projektu szkół wyższych w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W przygotowaniu projektu mogłaby uczestniczyć praktykantka.

Strony zgodziły się, że ich wspólne działania mają na celu optymalizację pracy bibliotek. Dla obu uczelni złożenie projektu jest możliwością pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania na ich działalność. Ponadto projekt wpisuje się w strategię internacjonalizacji Szkoły Wyższej w Zittau-Gorlitz. Przyczynia się też do umiędzynarodowienia KPSW.

Nadrzędnym celem projektu będzie poprawa dostępu do usług bibliotek naukowych Euroregionu Nysa, tak aby ułatwić korzystanie z nich zarówno polskim jak i niemieckim studentom i pracownikom naukowym.

Maksymalny budżet projektu to 30 000 Euro na 1 rok. Zgodnie z informacjami Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 planowany termin rozpoczęcia naboru to II kwartał 2016 roku.

DSC_0503
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0513
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0519