Spotkanie z interesariuszami na WPT

Spotkanie z interesariuszami na WPT

18 grudnia 2015 w Sali Senatu KPSW odbyło się spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi kierunków Wydziału Przyrodniczo Technicznego. Organizatorami i gospodarzami spotkania były: dr Wioletta Palczewska – dziekan Wydziału Przyrodniczo Technicznego oraz dr Monika Sobolak – prodziekan. W wydarzeniu uczestniczył także dr inż. Tadeusz Lewandowski – prorektor Uczelni. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie w środowisku pracodawców potencjału, jakim dysponują kierunki Wydziału.. Tego typu interakcje otwierają nowe perspektywy i przestrzenie dla naszych studentów w postaci nowych miejsc praktyk czy staży, a w konsekwencji ułatwiają absolwentom odnalezienie się na ścieżce kariery tuż u jej progu. Wymiana doświadczeń oraz wszelkich propozycji stanowi ogromną wartość dla Uczelni, gdyż zacieśnia Jej stosunki ze środowiskiem gospodarczym, którego przedstawiciele mają wpływ na jakość i kierunki kształcenia.

 

DSC_0073-001
DSC_0080-001
DSC_0082-001
DSC_0092-001