Spotkanie z profesorem Josefem Baslem

Spotkanie z profesorem Josefem Baslem

W piątek 12.06.2015 odbyło się spotkanie z profesorem Josefem Baslem, prodziekanem do spraw strategii, rozwoju i stosunków zewnętrznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Gościa powitał Rektor KPSW, prof. Henryk Gradkowski wraz z pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą mgr Kamilą Biniek oraz kierownikiem Zakładu Edukacji Techniczno-Informatycznej dr Mirosławem Chrzanowskim. Rozmowy dotyczyły podpisania umowy o współpracy KPSW z Wydziałem Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałem Technicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Pofesor Basl został następne oprowadzony po Wydziale Techniczno-Przyrodniczym KPSW i zakończył wizytę w Bibliotece i Centrum Naukowym KPSW, serdecznie przywitany przez jej Dyrektora, mgr Kazimierza Stąpóra.

 

Kamila Biniek