Spotkanie z przedstawicielami firm branży informatycznej

Spotkanie z przedstawicielami firm branży informatycznej

W dniu 22 stycznia o godzinie 11 w Sali Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie z Interesariuszami zorganizowane przez Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej w ramach prowadzonego projektu pod nazwą "Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszone osoby to m. in. pracownicy jeleniogórskich przedsiębiorstw  oferujących zatrudnienie absolwentom kierunków Edukacji Techniczno-Informatycznej, przedstawiciele Urzędu Miasta , Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Władz Uczelni.

Spotkanie miało charakter informacyjno-dyskusyjny.

Dane przedstawione w prezentacji nawiązywały do sytuacji absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  na  Rynku Pracy. Obecni na spotkaniu studenci przysłuchiwali się  wypowiedziom osób mającym duże doświadczenie  w dziedzinie Informatyki. Poruszono wiele ciekawych i ważnych kwestii takich jak potrzeba posiadania "otwartego umysłu" i chęci. Rynek IT powinien być bardzo szeroko spostrzegany. Jest obecny  praktycznie w każdej dziedzinie. Łączenie IT z innymi kierunkami stanowi zwiększone szanse zatrudnienia dla absolwentów Uczelni. Podkreślano również ważkość umiejętności analitycznych, znajomości swoich predyspozycji i umiejętnego ich wykorzystywania jak i sztuki autoprezentacji.

Pani Kanclerz podkreśliła, że absolwenci Edukacji Techniczno- Informatycznej nie mają trudności ze znalezieniem pracy co świadczy o jakości kształcenia i  właściwym  doborze metod dydaktycznych, jednak Uczelnia pozostaje otwarta na nowe pomysły i propozycje zmian.

W trakcie spotkania nastąpiło także uroczyste podpisanie porozumienia z przedstawicielami firm Mat Z. i P. Górscy oraz CPU ZETO.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność.

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015