Oferta pracy: Starszy wykładowca w zakładzie ETI

Oferta pracy: Starszy wykładowca w zakładzie ETI

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Edukacja Techniczno – Informatyczna

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie systemów informatycznych, bezpieczeństwo informatyczne

Warunki konkursu:

1.      posiadanie co najmniej tytułu doktora

2.      zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat

3.      doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym

Wymagane dokumenty:

1.      odpis dyplomu doktorskiego

2.      CV

3.      spis publikacji z ostatnich 5 lat

4.      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Przyrodniczo - Techniczny

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 22.10.2015  do  29.10.2015 r. do godz. 12.00

Termin rozstrzygnięcia: 30 października 2015 r.
 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.