Studenci wśród Radnych

Studenci administracji  oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej po raz kolejny uczestniczyli w obradach Rady Miejskiej Jeleniej Góry

XXVIII Sesja Rady Miejskiej odbyła się 16 maja. Pod obrady Radnych trafiły następujące projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej Jeleniej Góry,  zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016,  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Jeleniej Górze z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Jeleniej Góry. Ponadto przedstawiono Radnym informację dotyczącą prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta oraz  wydania  opinii o lokalizacji salonu gry bingo.

Studenci administracji przygotowali się do udziału w sesji wraz ze swoim wykładowcą – dr Waldemarem Bochenkiem. Natomiast studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej pamiętali dodatkowo o działaniach wizerunkowych.

1
2
4