Studencie, Maturzysto #PoznajSwojePrawaIObowiązki

Studencie, Maturzysto #PoznajSwojePrawaIObowiązki

Jako student - powinieneś znać swoje prawa i obowiązki, jako maturzysta i potencjalny kandydat na studia - powinieneś wiedzieć wszystko o rekrutacji i kwestii związanych z wyborem Uczelni wyższej i kierunku studiów.

Samorząd Studencki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na wydarzenie: Studencie, Maturzysto #PoznajSwojePrawaIObowiązki.

Szkolenie odbędzie się 21.12.2016 o godzinie 10:00 w sali nr 110 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze).

Przebieg wydarzenia:
10:00 – rozpoczęcie

10:05 – szkolenie dla maturzystów #ŚwiadomyStudent: przedstawienie zasad rekrutacji na studia, rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z wyborem Uczelni wyższej i kierunku studiów.

10:35 – szkolenie dla studentów i maturzystów #PoznajSwojePrawaIObowiązki:
zapoznanie słuchaczy z prawami i obowiązkami studentów wynikającymi z przepisów prawa oraz instytucjami zapewniającymi ich realizację. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia dydaktyki i jakości kształcenia zwiększające świadomość dotyczącą możliwości wynikających z systemu szkolnictwa wyższego oraz programy mobilności, organizacje studenckie oraz fundusz pomocy materialnej.

12:00 – poczęstunek

12:30 – dyskusja

14:00 – zakończenie spotkania 

Goście specjalni wydarzenia:

Dawid Knara: Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od ponad pięciu lat angażuje się w działalność studencką, w ramach której skupia się na jakości kształcenia i prawach studenta. Kieruje także pracami Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakość Kształcenia. Przyjmując propozycję tego stanowiska założył sobie cel – częste wyjazdy szkoleniowe.
Podczas wydarzenia poprowadzi szkolenia oraz odpowie na pytania studentów i maturzystów w ramach zaplanowanej dyskusji.

Agata Orłowska: Przewodnicząca Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, studentka kierunku: nowe media i e-biznes, aktywny działacz i samorządowiec, jej hasłem przewodnim jest: „Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć”. 

Wydarzenie organizowane jest dzięki Dolnośląskiej Akademii Samorządności. Projekt "Dolnośląska Akademia Samorządności" realizowany jest przez Fundację "Merkury" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Pana Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Krystiana Ulbina - Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi.

Liczymy na niezawodny udział w spotkaniu.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: >>>