Interdyscyplinarne studia magisterskie w Karkonoskiej

Interdyscyplinarne studia magisterskie w Karkonoskiej

W środę (22 lutego) odbyła się debata poświęcona utworzeniu studiów magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Uczestnicy debaty poznali wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz przewidywaną koncepcję studiów. W Sali Senatu KPSW zgromadzili się  interesariusze i partnerzy uczelni zaproszeni przez władze wydziału, jak również  wykładowcy i studenci. Na spotkanie  przybyli: Marcin Zawiła – Prezydent Jeleniej Góry, Leszek Wrotniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Emilian Bera – Burmistrz Jawora, Małgorzata Kozińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze, Jacek Mędrak – Dyrektor administracyjny Jelenia Plast,  Robert Obaz – Przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Rynku Pracy Rady miejskiej Jeleniej Góry, Piotr Iwaniec – Przewodniczący Komisji ds. młodzieży Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Daniel Antosik Zastępca Redaktora Naczelnego „Nowin Jeleniogórskich” oraz Maciej Wowk –  dziennikarz Muzycznego Radia.

Pomysłodawcą studiów jest Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który rozpoczął prace związane z opracowaniem nowego kierunku. Projektowany kierunek nie będzie  jednak kontynuacją kształcenia związanego z dziennikarstwem. Będą to studia łączące dwie dziedziny  - nauki społeczne i nauki ekonomiczne. Podczas dwuletnich studiów magisterskich studenci  nabędą kompetencje z zakresu komunikacji i zarządzania. Planowane są między innymi zajęcia z: zarządzania promocją, zarządzania marką, zarządzania kontaktami z klientem, zarządzania projektami, marketingu personalnego, Bussines English, reklamy, nowych mediów, media relations, marketingu medialnego, psychologii mediów, etykiety w komunikacji publicznej, technik grywalizacji, negocjacji czy komunikacji w sieci.

Interdyscyplinarne studia magisterskie to nowatorska propozycja dla absolwentów różnych studiów licencjackich: administracji, dziennikarstwa i komunikacji społecznej czy filologii. Dedykowane są przede wszystkim osobom,  które  w przyszłości chcą pracować w biznesie, instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach non profit.  Absolwent tych studiów magisterskich będzie menedżerem komunikacji, specjalistą kompetentnym w zakresie budowania relacji z klientem, promocji czy kreowania wizerunku.

Pierwsza rekrutacja na kierunek, którego wstępna nazwa brzmi: Menedżer Komunikacji Marketingowej, planowana jest na 2018 rok.

Poniżej materiał filmowy z informacją o nowym kierunku studiów

DSC_0502
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0506
DSC_0508
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0512
DSC_0516
DSC_0521
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0527
DSC_0533