Studia magisterskie w KPSW - zapraszamy!

Studia magisterskie w KPSW - zapraszamy!

Zgodnie z Decyzją Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
z przyjemnością, oficjalnie informujemy: 


Otwieramy studia magisterskie na kierunkach:
- fizjoterapia -  studia jednolite magisterskie
decyzja MNiSW >>>
szczegóły >>>
- pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia (magisterskie)
decyzja MNiSW >>>
szczegóły >>>


To historyczna chwila w życiu Uczelni, z której jesteśmy szczególnie dumni.
Z wielką radością, po raz pierwszy w dziejach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, już od października 2017 roku powitamy w naszych murach studentów studiów magisterskich.

Trwa rekrutacja na wymienione kierunki studiów magisterskich

- procedura rekrutacyjna >>>


SERDECZNIE ZAPRASZAMY