Termin składania wniosków o kontynuację stypendium socjalnego trwa do 1 marca!

Termin składania wniosków o kontynuację stypendium socjalnego trwa do 1 marca!

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O KONTYNUACJĘ STYPENDIUM SOCJALNEGO

W SEMESTRZE LETNIM

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

TRWA

do 1 MARCA 2013r.

Studenci, którzy będą ubiegać się o kontynuację przyznanego w semestrze zimowym stypendium socjalnego obowiązani są złożyć w terminie do 1 marca 2013r ZAŁĄCZNIK NR 2 (informację o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, załączając zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy osób bezrobotnych).

Studenci, których sytuacja rodzinna i materialna uległa zmianie, obowiązani są złożyć w terminie do
1 marca 2013r ZAŁĄCZNIK NR 1 (załączając zaświadczenia potwierdzające bieżącą sytuację rodziny).

POZOSTAŁE OSOBY CHCĄCE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ZOBOWIAZANE SĄ ZŁOŻYC KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM POMOCY MATERIALNEJ KPSW.

Rektorat (bud. 1) pok. 103 (w godzinach od 10.00 do 14.00)