Tydzień Powitalny dla Studentów Erasmusa

Tydzień Powitalny dla Studentów Erasmusa

W ostatnim tygodniu września powitaliśmy studentów, którzy przyjechali do naszej uczelni w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym KPSW gości 14 studentów z uczelni w Turcji i z Ukrainy.  Będą oni studiować na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, ETI, filologia angielska i dziennikarstwo. Poszukujemy wciąż mentorów dla studentów, to jest osób, które chcą szkolić swój język angielski pokazując gościom naszą kulturę, pójść z nimi na wycieczkę, do kina - każda inicjatywa jest mile widziana. Nie trzeba mówić po angielsku dobrze, przyjezdni sami nie są raczej specjalistami w tym zakresie:) Wystarczy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus+: kamila.biniek@kpswjg.pl. Na zakończenie studiów każdy mentor otrzyma list polecający od Rektora podkreślający kompetencje i zaangażowanie społeczne studenta.

Podczas Tygodnia Powitalnego (Welcome Week) zorganizowano m.in. warsztaty z przyjeżdżającym wykładowcą z Cukurova University w Turcji: panią dr Meral Atici. Dr Atici jest specjalistą w zakresie poradnictwa psychologicznego. Studenci z zagranicy i z Polski uczyli się m.in. praktycznych metod przeprowadzania wywiadów, zadawania pytań i słuchania, wyrażania uczuć i radzenia sobie z nimi: umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu, żeby wspierać się wzajemnie podczas trudnej często rozłąki z domem. 

Po ścieżce dendrologicznej uczelni oprowadził gości dr Józef Zaprucki, a podstaw języka uczyli się u pani Natalii Niemotko, pracownika Biura Karier. Z dr Kaziemierzem Stąpórem studenci zwiedzili Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej. Plan Tygodnia Powitalnego objął również wycieczkę do Karpacza oraz wizytę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Artykuł na temat tego zdarzenia zamieszczono na stronie Urzędu Miasta [link]

Pełen program Tygodnia w języku angielskim dostępny jest tutaj. Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji.

Warto podkreślić, że na przyjazdy studentów z Ukrainy KPSW otrzymała specjalne, dodatkowe fundusze w ramach projektu Erasmus+ z krajami partnerskimi Unii Europejskiej. Naszymi uczelniami partnerskimi na Ukrainie są Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego ze Lwowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny z Winnicy. W roku akademickim 2017/2018 spodziewamy się wizyty przedstawicieli kadry dydaktycznej z tych uczelni a wybrany przedstawiciel KPSW będzie mógł zrealizować swój program dydaktyczny w jednej z tych instytucji.  

 

Autor: Kamila Biniek

1
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
DSC_0693
DSC_0699
DSC_0702
Kar
kar 2
kar3
kar4
u Prezydenta