Ubezpieczenie NW dla studentów

Ubezpieczenie NW dla studentów

UWAGA STUDENCI , KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI UBEZPIECZENIEM NW

WPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE  OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W KWOCIE 32 ZŁ. MOŻNA  DOKONYWAĆ W KASIE KPSW BUDYNEK NR 1 (REKTORAT) POKÓJ 108      
W GODZINACH OD 11.00   DO  14.00 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2014