Upływa termin, w którym można składać wnioski o stypendia!

Upływa termin, w którym można składać wnioski o stypendia!

W roku akademickim 2014/2015 Student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

- stypendium socjalne

-załącznik nr 1, na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 należy złożyć w terminie:

drugi termin trwa od 8 września 2014r do 14 października 2014r

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- załącznik nr 6, na rok akademicki 2014/2015

drugi termin trwa od 8 września 2014r do 14 października 2014r

w rektoracie (bud. 1) pok. 103 (w godzinach od 9.00 do 14.00)

 

Więcej informacji o stypendiach socjalnych i specjalnym w zakładce Pomoc materialna.