UWAGA: GODZINY REKTORSKIE 21.03

 

Zarządzenie nr 06/2011
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 5 ust. 9 Regulaminu studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


§1
W związku z wyborami na funkcję Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dnia 21 marca 2011 roku wprowadzam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 9,30 do godz. 12,50.

§2
Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
dr hab. Henryk Gradkowski
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze