UWAGA: GODZINY REKTORSKIE 4.04.2011

 

Zarządzenie nr 13/2011
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 28 marca 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia godzin rektorskich w dniu 04 kwietnia 2011 roku. Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 5 ust. 9 Regulaminu studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
 
§1
 
W związku z uroczystym otwarciem Hali Sportowej dnia 04 kwietnia 2011 roku wprowadzam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 11:00 do godz. 15:00.
§2
 
Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor
dr hab. Henryk Gradkowski
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze