Uwaga, kandydaci na kurs: Wychowawca kolonijny

Uwaga, kandydaci na kurs: Wychowawca kolonijny

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w IX edycji kursu: Wychowawca kolonijny. Zajęcia trwają 36 godz. lekcyjnych, a odbywać się będą w terminie17-18 listopada i 1-2 grudnia br. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia (ukończony 18. rok życia), niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim. Szkolenie organizujemy nie tylko dla studentów KPSW, ale też dla osób z zewnątrz.

  Wszystkich, którzy są zainteresowani uczestnictwem w kursie, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny  kontakt z jego kierowniczką – mgr Ewą Kiraga-Wójcik –   tel. 604 230 334 (w g. 18:00-19:00, w dni powszednie). Dane potrzebne do zapisu -  imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy -  można też przesłać na adres evilon@interia.eu. W dniu rozpoczęcia kursu, tzn. 17 listopada br., o godz. 9:00 ( sala nr 4, bud. nr 3), prosimy o dostarczenie:

a)    kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b)    aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

c)    potwierdzenia wpłaty 80 zł /słownie: osiemdziesięciu zł/ na konto uczelni. Nr konta: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976. Tytuł wpłaty: „Opłata za kurs kolonijny”. Kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości 20 kandydatów.

    Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wychowawca kolonijny”  umożliwia pracę w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie zimowisk, obozów i kolonii.