Uwaga Studenci, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem NW!

Uwaga Studenci, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem NW!

WPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE  OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W KWOCIE 32 ZŁ. MOŻNA  DOKONYWAĆ W KASIE KPSW BUDYNEK NR 1 (REKTORAT) POKÓJ 108     

W GODZINACH OD 11.00   DO  14.00  DO 30 PAŹDZIERNIKA 2015