UWAGA! ZMIANA W KALENDARZU STUDIÓW

 

Zarządzenie nr 24/2011
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
z dnia 12 maja 2011 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/2010 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 40 ust. 2 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, § 5 ust. 3 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1 

Wprowadza się zmianę w kalendarzu studiów na rok akademicki 2010/2011 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze poprzez przesunięcie terminu Juwenaliów z dnia 19 maja 2011 roku na dzień 25 maja 2011 roku. W związku z tym 13 czerwca 2011 roku zajęcia odbywają się jak w środę nieparzystą.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Rektor

dr hab. Henryk Gradkowski
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze