Warunki studiowania w KPSW dla cudzoziemców - Zarządzenie Rektora

Warunki studiowania w KPSW dla cudzoziemców - Zarządzenie Rektora

W związku z zinteresowaniem nauką przez cudzoziemców, Rektor wydał Zarządzenie nr 46/2016, dotyczące wysokości opłat pobieranych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze za kształcenie w roku akademickim 2016/2017 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat, czy rozkładania na raty.

pełna treść Zarządzenia Rektora nr 46/2016

ZarządzenieRektora_46_2016 ZarządzenieRektora_46_2016» [ 503.17 kB ]