Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW

Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW

Konsul Generalny był kilkakrotnie zapraszany, przy okazji spotkań zewnętrznych w Konsulacie we Wrocławiu, na terenie Niemiec i w Jeleniej Górze - Jagniątkowie, aby wzorem swoich poprzedników, odwiedził uczelnię, która prowadzi nauczanie w specjalności Filologia germańska.

Do odwiedzin Konsula dra Gottfrieda Zeitza w towarzystwie Pana Rainera Sachsa, Pełnomocnika ds. Kultury, doszło 29 stycznia 2014 roku, a ze strony uczelni wzięli w nim udział: JM Rektor prof. Henryk Gradkowski, Prorektor prof. Tomasz Winnicki, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Leszek Albański, kierownik Zakładu Filologii dr Beata Telążka i pracownik tego zakładu dr Józef Zaprucki.

Rektor przywitał gości i przedstawił zebranych, a Prorektor w prezentacji multimedialnej zaprezentował główne wydarzenia ze współpracy szkoły z uczelniami niemieckimi oraz profil kształcenia KPSW i najważniejsze obiekty bazy materialnej.

Wizytę zakończyło zwiedzenie Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, gdzie gości oprowadził Dyrektor Kazimierz Stąpór ze współpracownikami.

Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,
Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,
Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,
Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,
Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,
Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu w KPSW,