Wnioski o stypendia socjalne

Wnioski o stypendia socjalne

UWAGA STUDENCI !!!!

W roku akademickim 2016/2017 Student może otrzymać następujące świadczenia
z Funduszu Pomocy Materialnej:

 1. STYPENDIUM SOCJALNE - jest przyznawane studentowi na okres JEDNEGO SEMESTRU, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie
  nie przekracza kwoty 885,00 zł netto,
 2. STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIANIA
  W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE
  - jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH na okres JEDNEGO SEMESTRU, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 885,00 zł netto. Stypendium może otrzymać osoba, która zamieszka w akademiku lub posiada umowę najmu na terenie Jeleniej Góry, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 40 km,
 3. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na czas trwania orzeczenia, jednak nie dłużej niż na rok akademicki,
 4. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 5. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE,
 6. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE,
 7. ZAPOMOGĘ.

Wniosek:

- stypendium socjalne

-załącznik nr 1, na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 należy złożyć w terminie:

pierwszy termin trwa do 12 sierpnia 2016r

drugi termin trwa od 1 września 2016r do 14 października 2016r

-stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- załącznik nr 6, na rok akademicki 2016/2017

pierwszy termin trwa do 12 sierpnia 2016r

drugi termin trwa od 1 września 2016r do 14 października 2016r

w rektoracie (bud. 1) pok. 109 (w godzinach od 9.00 do 14.00)

Przypominamy, że w roku akademickim 2016/2017 o świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wnioski złożone w pierwszym terminie do 12 sierpnia 2016r (wniosek o stypendium socjalne, wniosek
o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) - wypłata stypendium nastąpi od miesiąca października 2016r.

Wnioski złożone w drugim terminieod 1 września 2016r do  14 października 2016r (wniosek
o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) - wypłata stypendium nastąpi od miesiąca listopada 2016r z wyrównaniem za miesiąc październik 2016r.