Wakaty w Samorządzie Studenckim

Wakaty w Samorządzie Studenckim

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zwołuje Nadzwyczajne Spotkanie Wyborcze Samorządu Studenckiego w dniu 26.10.2016 o godzinie 12:00 w sali nr 316 (Wydział Przyrodniczo-Technicznego).

Obecność obowiązkowa dotyczy następujących studentów:
- starostowie kierunków,
- prezydium Samorządu,
- członkowie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,
- członkowie Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,
- członkowie Senatu KPSW,
- członkowie Konwentu KPSW. 
 
Podczas spotkania można zgłaszać chęć kandydatury na następujące stanowiska:
- Sekretarz Samorządu Studenckiego KPSW,
- członek Senatu KPSW (student WNHiS),
- 3x członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (student WNHiS),
- członek Konwentu KPSW (student WP-T).
Kandydaci nie muszą być członkami Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.