Wybór jest prosty...

Wybór jest prosty...

Wybór Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze to gwarancja wysokiej jakości kształcenia!

Świadczą o tym akredytacje oraz pozytywne oceny kierunków przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną - jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia.

Wybierając Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą masz zapewnione:

  • najlepsze zaplecze dydaktyczne,
  • kadrę pedagogiczną na najwyższym poziomie,
  • kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy,
  • ciekawe specjalności umożliwiające rozwój zainteresowań,
  • duży wybór studiów podyplomowych oraz kursów

    Wybierz Karkonoską i zapewnij sobie wysoki poziom Edukacji!