Wybory do Samorządu Studenckiego

Wybory do Samorządu Studenckiego

06.04.2016 o godzinie 12:00 odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego. W trakcie spotkania Uczelnianej Rady obecna była również Uczelniana Komisja Wyborcza.

Samorząd Studencki wybrał Agnieszkę Wieczysty na wiceprzewodniczącą oraz Cezarego Trościanko, który od środy pełni funkcję sekretarza.

Dodatkowo zostało przeprowadzone głosowanie do Senatu, Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz Uczelnianej Komisji Elektorskiej.  Od teraz Agnieszka Wieczysty nie tylko pełni funkcję zastępcy przewodniczącego, ale również będzie reprezentować studentów ze swojego wydziału na Senacie oraz Radzie.

„Chciałbym gorąco podziękować Łukaszowi Przybyle za dotychczasową świetną współpracę oraz gratuluję Agnieszce i Cezaremu i oczywiście liczę na owocną współpracę. Przed nami bardzo dużo pracy” – dodał Przewodniczący Samorządu Studenckiego Kornel Musiał

Wybory do Samorządu Studenckiego
Wybory do Samorządu Studenckiego
Wybory do Samorządu Studenckiego