Wyjątkowe warsztaty w jeleniogórskim Żeromie

Wyjątkowe warsztaty w jeleniogórskim Żeromie

Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze współpracujące z Zakładem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  zorganizowało wyjątkowe warsztaty dla uczniów i studentów.

Pomysłodawcą warsztatów był Piotr Iwaniec  -  wychowawca klasy medialnej w jeleniogórskim Żeromie, nauczyciel języka polskiego i przewodniczący Komisji ds. Młodzieży w Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W warsztatach uczestniczyli licealiści oraz studenci. Uczestnicy warsztatów pracowali wykorzystując monografię „Komunikacja w przestrzeni  publicznej” wydaną przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą. Pracę młodzieży oceniali wspólnie pracownicy naukowo-dydaktyczni jeleniogórskiej uczelni oraz nauczyciele poloniści.  Warsztaty obserwowali dydaktycy z innych szkół, zainteresowani aktywizacją młodzieży do integracji i pracy w grupach.

„Komunikacja w przestrzeni publicznej” to publikacja  powstała w wyniku prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zamieszczone w niej publikacje omawiają zagadnienia z zakresu  szeroko rozumianej komunikacji społecznej, a w szczególności komunikacji medialnej, politycznej czy public relations. Książka składa się z dwunastu rozdziałów. Ich autorami nie są tylko przedstawiciele świata nauki, ale także absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Liceum Ogólnokształcące im. Żeromskiego  należące do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Jeleniej Górze jest  najlepszą szkołą w regionie. Według  rankingu opublikowanego 10 stycznia 2017 przez „Perspektywy” szkoła zajmuje 6 miejsce wśród liceów na dolnym Śląsku oraz 91 miejsce w Polsce Natomiast w rankingu maturalnym szkoła zajęła 6 miejsce na Dolnym Śląsku, a 82 miejsce w Polsce.

DSC_0499
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0505
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0520
DSC_0523
DSC_0524
DSC_0526
DSC_0533