Wyniki rekrutacji studentów na kurs realizowany w ramach projektu

Wyniki rekrutacji studentów na kurs realizowany w ramach projektu

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przedstawia wyniki rekrutacji na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI