XXVI KRePSZ w Krośnie

XXVI KRePSZ w Krośnie

PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie gościło XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W obradach uczestniczył m. in. Wicepremier Jarosław Gowin i sekretarz stanu prof. dr hab. Aleksander Bobko. Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze reprezentowali Rektor prof. dr hab. Marian Ursel oraz Prorektor dr Tadeusz Lewandowski.

Głównym tematem poruszanym w trakcie konferencji były prowadzone prace nad nową Ustawą o szkolnictwie wyższym, szczególnie w kontekście publicznych szkół zawodowych. Na sesjach plenarnych dyskutowano między innymi o wspólnych dla wyższych szkół zawodowych problemach i sprawdzonych sposobach ich przezwyciężania. 

Rektorzy rozmawiali również o nowych rozwiązaniach dla PWSZ-etów, które miałyby się znaleźć w nowej Ustawie o szkolnictwie wyższym. Wiele z tych propozycji, spełnia oczekiwania środowiska akademickiego, niekiedy nawet idąc o krok dalej. Jedną z najistotniejszych propozycji w Ustawie jest likwidacja minimów kadrowych w obecnej postaci.

Prorektor dr. T. Lewandowski, w rozmowie dotyczącej konferencji, zwrócił uwagę na poruszenie tematu wzmocnienia zawodowego i praktycznego charakteru studiów w PWSZ-tach, oraz możliwość szybkiego reagowania tych uczelni na potrzeby lokalnego rynku pracy. Wierzy on w nowe możliwości rozwoju, jakie otworzy proponowana Ustawa przed naszą uczelnią w przyszłości.

Rafał Tomasik

3
4