Z myślą o wszystkich czytelnikach

Z myślą o wszystkich czytelnikach

 "Czytelnik o specyficznych potrzebach w Bibliotece" – to temat sympozjum odbywającego się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, w którym udział biorą dyrektorzy bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych (5-6 września 2012).

Głównym celem przedsięwzięcia, rozpoczynającego obchody piętnastolecia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej upowszechnienie wiedzy z zakresu zaspokojenia potrzeb czytelników o specyficznych potrzebach w bibliotece uczelnianej oraz omówienie potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, słabo widzących oraz niewidomych korzystających z biblioteki. - Nasza biblioteka jest w pełni przygotowana dla niepełnosprawnych czytelników, posiadamy audiobooki, stanowiska komputerowe dla osób niedowidzących czy powiększalniki optyczne dla osób słabowidzących - mówi Kazimierz Stąpór, Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. 

Podczas dwudniowego Sympozjum poruszane są także m.in. kwestie roli, jaką pełnią systemy biblioteczno – informacyjne w działalności Państwowcyh Wyższych Szkół Zawodowych, czy jakie standardy obowiązują przy obsłudze czytelników o specyficznych potrzebach. Sympozjum jest doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy, ale także wymiany doświadczeń wśród dyrektorów uczelnianych bibliotek. - Zaprosiliśmy dyrektorów bibliotek wszystkich zawodowych szkół wyższych w Polsce. Gościmy uczestników z Wałbrzycha, Leszna, Łomży czy Suwałk - mówi Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, prof. dr hab. Henryk Gradkowski.  

Wśród wszystkich studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jest około 100 studentów niepełnosprawnych.

Tekst pochodzi z portalu KarkonoszePlay

DSC_0068
DSC_0013
DSC_0018
DSC_0020
DSC_0022
DSC_0029
DSC_0035
DSC_0037
DSC_0045
DSC_0014
DSC_0005
DSC_0009