ZAGINĄŁ CENNY SPRZĘT OPTYCZNY

23 maja 2011r., prawdopodobnie w budynku nr 3 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), zaginął cenny sprzęt optyczny, który pomagał funkcjonować osobie niepełnosprawnej, ze znaczną utratą wzroku. Przenośny, elektroniczny powiększalnik jest niezbędnym urządzeniem dla osoby prawie niewidomej, ponieważ umożliwia zobaczyć to, co przy resztkach wzroku byłoby niemożliwe, a ponadto ułatwia proces studiowania. Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie, a na znalazcę czeka nagroda. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu: 608-055-055 lub 669-409-328

Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych
mgr Mirella Michalewska-Pająk
mirella.michalewska-pajak@kpswjg.pl