Zajęcia nie tylko w uczelni

Zajęcia nie tylko w uczelni

Studenci administracji nie tylko zdobywają wiedzę podczas zajęć akademickich, ale również biorą udział w wydarzeniach, które uzupełniają tok studiów.

Jednym z celów kształcenia na tym kierunku jest umożliwienie studentom zdobywania wiedzy, ale również poszerzania kompetencji w zakresie problematyki, która wiąże się

z poznawanymi dyscyplinami. Toteż w ramach zajęć Studenci uczestniczą wraz z wykładowcami  w wydarzeniach, które pozwalają łączyć wiedzę akademicką z praktyką.

W grudniu, dzięki życzliwości rzecznika prasowego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – Sędziego Andrzeja Wieji – studenci uczestniczyli, jako obserwatorzy, w procesie karnym. Oskarżonemu przedstawiono szereg zarzutów: odpowiadał za nielegalne posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz dopuszczenie się aktów przemocy wobec funkcjonariusza policji. Natomiast  15-go  stycznia studenci  udali się z dr Robertem Wysockim na wykład  pt.  „Polska bankowość wobec wyzwań przyszłości”, który wygłosił Krzysztof  Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich. 

1
2
3
4
5
7