Zakład Pedagogiki zaprasza na konferencję

Zakład Pedagogiki zaprasza na konferencję

Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wraz z patronami:Polskim Stowarzyszeniem Edukacji i Animacji Muzycznej w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona w Bydgoszczy, ma zaszczyt zaprosić do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom i przestrzeniom bycia, współbycia i stawania się świadomym odbiorcą, współtwórcą i twórcą sztuki w ramach edukacji artystycznej.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej
„Od wyobraźni do kreacji”

25 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły na temat konferencji >>>

Skład komitetu naukowego >>>

Planowany program >>>

Patronat: