ZAPISY na płatne staże dla studentów kierunków: FIZJOTERAPIA i ETI

ZAPISY na płatne staże dla studentów kierunków: FIZJOTERAPIA i ETI

Studenci II rokuFizjoterapii

i Edukacji techniczno-informatycznej

W związku z realizacją projektu „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zwiększenia umiejętności zawodowych naszych studentów, w 2014 roku zorganizowane będą miesięczne płatne staże wakacyjne dla 20 studentów po II roku studiów.

Aby wziąć udział w tym projekcie należy do 12 maja 2014 roku złożyć w Biurze Karier (budynek nr 12, pok.201) lub wysłać na adres e-mail: biurokarier@kpswjg.pl Zgłoszenie uczestnictwa w stażu (Załącznik nr 1).

Studenci indywidualnie poszukują miejsc odbywania stażu, bądź wybierają Pracodawcę z listy Pracodawców oferujących staż studentom KPSW, która dostępna będzie na stronie Biura Karier 30 kwietnia br.

Spośród złożonych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze 20 osób z najwyższą średnią za studia, które będą mogły realizować płatny staż.

http://bk.kpswjg.pl/images/REGULAMIN_STAZE

http://bk.kpswjg.pl/images/Staze-zalacznik_1