Zaproszenie na wernisaż wystawy Drobiazgi

Zaproszenie na wernisaż wystawy Drobiazgi

Drobiazgi
Nietrudno zauważyć rzeczy spektakularne – są ogólnie komentowane i po wielekroć przetwarzane w mediach i twórczości (Bitwa pod Grunwaldem, Guernica, Solidarność, Mur Berliński, czy katastrofa smoleńska).
Ale, jak dostrzec to, co trwa chwilę i widzimy to tylko my sami? Bez możliwości utrwalenia, co zapisało się jedynie w naszej pamięci?
Fascynują mnie drobiazgi, rzeczy ulotne, miniatury życia, które są jego przejawem, a często głębokim sensem…
Marzena Staliś

 

1986 - Absolwentka Pań„stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole
1987-1990 - Państwowa Wyższa Szkoł‚a Sztuk Plastycznych w Poznaniu
2005-2006 - Prywatna Pracownia-Galeria Gerarda Blum-Kwiatkowskiego, Krzewie Wielkie
od 2012 - studentka pedagogiki KPSW w Jeleniej Górze

wystawy zbiorowe:

1986 - "Trzy Salony" Wojewódzki Dom Kultury w Koninie
1988 - studium rysunku, klub studencki, Poznań„
2009 - pastele/architektura Gryfic, Galeria Brama w Gryficach
2010 - pastele/architektura Gryfic, ratusz, Gryfów Śląski
2011 - marzec - Artystyczne Powroty, Miejski Dom Kultury w Kole
2011 - maj - galeria Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjne w Gryfowie Śląskim
2011 - sierpień„ - rysunek, Galeria Brama w Gryficach
2011 - październik - wystawa poplenerowa w Gryficach
2011 - grudzień - malarstwo olejne, Galeria ECKI w Gryfowie Ślą…skim
2013 - wystawa poplenerowa, Zacler (Czechy)

wystawy indywidualne:

1989 - "Dziecko-artysta", Kraszewskiego, Poznań
2008 - "Retrospekcje", ratusz, Gryfów Ślą…ski
2010 - "Pastel", ratusz, Gryfów Ślą…ski
2011 - czerwiec - Galeria Jednego Dzieła w Gryfowie Ślą…skim
2011 - lipiec - Zamek Czocha
2012 - Miniatury, Galeria ECKI w Gryfowie Ślą…skim

Udział‚ w ogólnopolskich i mię™dzynarodowych plenerach malarskich (Gryfice, Zacler)

ilustracje:

do cyklu poezji, Tygodnik Ludowy, Poznań
tomik poezji "Doką…d", Gryfów Ślą…ski
tomik poezji "Aluzje do serca" E. Śnieżkowskiej-Bielak
tomik poezji "Moja mał‚a adoracja" E. Śnieżkowskiej-Bielak

2009 - odznaka honorowa "Zasłużony dla kultury polskiej"

Od 26 lat prowadzi™ zaję™cia plastyczne z dzieć‡mi - "to mnie uszcz궛liwia - uczę się od nich nie mniej, niż one ode mnie. Przekazuję to, co najcenniejszego dostał‚am od moich cudownych Profesorów".