Zawody pływackie

Zawody pływackie

UWAGA STUDENCI KPSW


W dn. 6 czerwca br. Klub  Uczelniany  AZS  KPSW  organizuje  wewnątrz-uczelniane  zawody  pływackie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci  udziału w dn. zawodów    od
godz. 9:00 do 9:45 w hallu Krytej Pływalni.
 

 

Pytania kierować do Arka po nr tel. 606 319 140

P.S.
1. Zawody pływackie nie kolidują z AMP w Łodzi.
2. Studenci biorący udział zwolnieni są z zajęć w czasie zawodów.