Zbliża się termin składania wniosków o stypendium

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium

Studenci, którzy będą ubiegać się o kontynuację przyznanego w semestrze zimowym stypendium socjalnego, których sytuacja rodzinna nie uległa zmianie w stosunku do deklarowanej w październiku 2014r, obowiązani są złożyć w terminie do 6 marca 2015r ZAŁĄCZNIK NR 2 (informację o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, załączając zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy osób bezrobotnych).

Studenci, których sytuacja rodzinna i materialna uległa zmianie, obowiązani są złożyć w terminie
do 6 marca 2015r ZAŁĄCZNIK NR 1 (załączając zaświadczenia potwierdzające zmianę bieżącej sytuacji rodzinnej).

POZOSTAŁE OSOBY CHCĄCE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ZOBOWIAZANE SĄ ZŁOŻYC KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM POMOCY MATERIALNEJ KPSW.

 

Załączniki dostępne są na www.kpswjg.pl w zakładce STUDENCI, zakładka pomoc materialna.

Rektorat (bud. 1) pok. 103 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00)