Zeszyty Wydziału Humanistycznego docenione

Zeszyty Wydziału Humanistycznego docenione

Z prawdziwą radością zawiadamiamy, że publikacja "Zeszyty Wydziału Humanistycznego" znalazła się na liście czasopism naukowych, część B, poz. 2203 w Biuletynie Informacyjnym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydanie 4Z(1242)/2015 i uzyskała 3 punkty.